Tak bawili się mieszkańcy na Dniach Głogowa – część 4

Szukajcie się na ZDJĘCIACH!
Dni Głogowa 2022 mieszkańcy na zdjęciach Studio Siwek