Tak bawili się mieszkańcy na Dniach Głogowa – część 1

Szukajcie się na ZDJĘCIACH!
Dni Głogowa 2022 mieszkańcy na zdjęciach Studio Siwek