Tak bawili się mieszkańcy na Dniach Głogowa – część 2

Szukajcie się na ZDJĘCIACH
Dni Głogowa 2022 mieszkańcy na zdjęciach Studio Siwek