„Postaw na aktywność” – nowy projekt głogowskiego stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” realizuje kolejny projekt aktywizujący
Gala-z-okazji-10-lecia-Stowarzyszenia-Otwarte-Drzwi-w-Miejskim-Osrodku-Kultury.fot_.-G.Sroczynska.24.11.2021r-

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi realizuje kolejny projekt „Postaw na aktywność”. Projekt adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby bezrobotne, bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

W czasie trwania projektu można zdobyć dodatkowe kwalifikacje i otrzymać stypendium ok.1000 zł. Po szkoleniu osoby będą miały możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu (płatny 1530 zł za każdy miesiąc).

W trakcie realizacji programu osoby biorące udział w programie będą miały zapewnione różne formy wsparcia m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, pośrednictwo pracy, staż zawodowy.

Zgłoszenie i wszelkie pytania zgłaszać należy do koordynatora projektu Marcina Malaka tel. 503 708 321.

Szczegóły TUTAJ