Izba Wytrzeźwień do likwidacji

Pomieszczenia będą przeznaczone dla bezdomnych
człowiek pijący alkohol, pixabay

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny jest jednostką realizującą zadania własne Gminy
z zakresu profilaktyki problemowej. Na najbliższej sesji (26.04) radni przyjmą zmiany w statucie MCWR, tj. likwidacji Izby Wytrzeźwień i utworzenia Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym.

Obecnie w budynku MCWR przy ulicy Legnickiej jest noclegownia dla mężczyzn oraz ogrzewalnia. Jednostki te mają na celu działanie interwencyjne i natychmiastowe, umożliwiające bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach i spędzenie nocy
w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Budynek spełnia wszystkie wymogi w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych.

W pomieszczeniach Izby Wytrzeźwień można zapewnić nocleg dla 21 bezdomnych mężczyzn (co jest kluczowe w miesiącach od października do marca), natomiast w miejscu gdzie obecnie znajduje się noclegownia, można stworzyć noclegownię dla kobiet (6 miejsc), a takiej nie ma w naszym mieście i rejonie.

Przez pomoc dla osób w bezdomności poza udzieleniem schronienia, rozumie się również kompleksową pomoc prawną, psychologiczną oraz terapeutyczną, a także doradztwo zawodowe. Przedmiotowa pomoc, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, będzie realizowana w Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w ramach obecnie zatrudnionych w MCWR specjalistów.


Zdjęcie: Pixabay