Przetarg na ścieżkę rowerową z Głogowa do Kotli

Zobacz szczegóły tej ważnej inwestycji!
rower w lesie, pixabay

Jeszcze dwa tygodnie Urząd Miejski w Głogowie czeka na oferty do przetargu na budowę międzygminnej drogi rowerowej – zadanie nr 2, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru”
i jest dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego.

– Dofinansowanie to 9.416.822,72 złotych. Koszt całej inwestycji to ponad 22 mln złotych. Wkład miasta Głogowa to 13.350.451,67 złotych, w tym dotacja z Gminy Kotla 1 milion i z Gminy Głogów 500.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na remont budynku Neptun wraz z nabrzeżem przyległym oraz na budowę ścieżki rowerowej do Kulowa przez Gminę Głogów i Gminę Kotla. Ta ścieżka dla rowerzystów będzie wynosić ponad 25 km – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Łączna długości szlaku zaplanowanego do zaprojektowania i wybudowania wyniesie ok. 25,26 km, w tym na terenie poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie:

1) Gmina Miejska Głogów – ok. 1,9 km
2) Gmina Głogów – ok. 5,06 km
3) Gmina Kotla – ok. 18,30 km

Zakres prac obejmuje: wytyczenie szlaku rowerowego, budowę ścieżki i drogi rowerowej, zakup i montaż ławek.

W planach przyszłej budowy – po zakończeniu tego zadnia – są także Miejsca Obsługi Rowerzystów, wiaty, stoły i miejsca napraw. Ścieżka na odcinkach będzie oświetlona lub doświetlona. Na wszystkich MOR-ach planowane są stojaki dla rowerów oraz stacje napraw.

orientacyjny przebieg inwestycji

Trasa przebiegać będzie częściowo po śladzie nieistniejącej już linii kolejowej, po dawnym nasypie kolejowym. Wykonanie całego przedmiotu zadania zaplanowano w terminie 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 17.08.2023 r. wraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Data otwarcia ofert:  25 kwietnia 2022.

LINK DO PRZETARGU TUTAJ

O remoncie obiektu Neptun pisaliśmy TUTAJ. i TUTAJ.