Przetarg na Neptuna ogłoszony

Miasto pozyskało prawie 9 i pół miliona złotych
budynek Neptuna w Głogowie

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz ogłosił przetarg dotyczący zatoki i budynku Neptuna – Budowa przystani rzecznej w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie nr 1, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

Budynek przeznaczony zostanie na potrzeby przystani turystyczno-kajakowo-rowerowej. W ramach projektu zaplanowano budowę przystani rzecznej przy zatoce Neptun wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia pomostu pływającego wraz z keją wynosi ok. 100 m2. Zaplecze przystani stanowić będzie zaadaptowany do tego celu nieużytkowany obecnie budynek Neptun. Poddany on zostanie gruntownej modernizacji i adaptacji na cele projektu. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w instalację OZE.

W budynku Neptuna zachowamy trzy kondygnacje, na dole będzie miejsce do składowania sprzętu, wyżej niskobudżetowy hotel, sale edukacyjne, miejsca do obsługi turystów. To naturalne przedłużenie Bulwaru Nadodrzańskiego i teren wokół Neptuna także zagospodarujemy. Będą tarasy, miejsca rekreacji i wypoczynku. Przy pomoście będzie miejsce dla małych jednostek pływających – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

budynek Neptuna w Głogowie

Zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącymi budynku Neptun zachowana zostanie m.in. elewacja budynku, jej podział, główne wejście i zadaszenie oraz tarasy budynku.

Zadanie obejmuje wykonanie 3 tarasów widokowych wraz z balustradami o nowoczesnej prostej formie, wykonanie pływającej keji o nowoczesnej prostej formie, wykonanie małej architektury (ławki parkowe, stojaki na rowery, oświetlenie zewnętrzne, kosze na śmieci), wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, odnowienie istniejących schodów i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.

wizualizacja budynku Neptuna w Głogowie
wizualizacja budynku Neptuna w Głogowie

Link do przetargu TUTAJ

Przypomnijmy, że miasto pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ścieżki rowerowej do Kulowa oraz przebudowę budynku Neptuna wraz z nabrzeżem. Dofinansowanie to 9 416 822,72 złotych.

– Środki zostaną przeznaczone na remont budynku Neptun wraz z nabrzeżem przyległym oraz na budowę ścieżki rowerowej do Kulowa przez Gminę Głogów i Gminę Kotla. Ta ścieżka dla rowerzystów będzie wynosić ponad 20 km – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

plan-sciezki-rowerowej-z-Glogowa-do-Kulowa

Dofinansowanie to 9.416.822,72 złotych. Koszt całej inwestycji to ponad 22 mln złotych. Wkład miasta Głogów: 13.350.451,67 zł (w tym dotacja: Gmina Kotla 1.000.000 zł, Gmina Głogów 500.000 zł). Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.