Głogowianie wciąż nie złożyli deklaracji

Do tej pory zostało złożonych zaledwie 31% deklaracji
na zdjęciu czerwony dach i dymiący komin

Co to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Kto składa deklarację?

Deklarację składają właściciele/ zarządcy budynku, które są  zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej – osobiście we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Miasta/ Gminy lub wysyłając listem.

Ile deklaracji jeszcze jest nie zostało złożonych w Głogowie?

W Gminie Miejskiej Głogów złożono 1852 deklaracje (stan na dzień 28 marca 2022 roku). Ogółem powinno być złożonych ok 5800 deklaracji. Głogów, z terenu którego złożono ok 31% deklaracji zajmuje 64 w województwie.