Laboratoria Przyszłości w SP 6

W sumie szkoła zakupiła sprzęt za kwotę 89.100 zł
Laboratoria-przyszlosci-szkola-Podstawowa-nr-6-w-Glogowie-16.03.2022r

Prezentujemy kolejną głogowską szkołę i sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Wśród zakupionego sprzętu jest m.in. Drukarka 3D, klocki Lego Technik, długopisy 3D.

Uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę, kiedy mogą zobaczyć to w przestrzeni, a nie na rysunku. Dzięki zakupionym przez szkołę np. długopisom 3D będą mogli sami stworzyć stworzyć bryłę przestrzenną. Natomiast dzięki stacjom lutowniczym z opalarkami, uczniowie sami będą mogli np. wymienić zbitą szybkę w telefonie.

opowiada Wioletta Wieczorek, nauczycielka fizyki i techniki w SP 6.

Urządzenia te będą wykorzystywane na lekcjach fizyki i techniki.

To bardzo uatrakcyjni uczniom zajęcia. Z pewnością będą to lekcje ciekawe, inne niż z podręcznika. To są idealne pomoce do tego, aby dziecko mogło się rozwijać

mówi dyrektor szkoły Jadwiga Niewola.

Szkoła zakupiła także maszyny do szycia, kuchenki do gotowania i pieczenia, co pozwoli na utworzenia warsztatów kulinarnych i robótek ręcznych. W szkole już wkrótce powstanie sala informatyczno-fizyczno-techniczna, gdzie uczniowie będą mogli korzystać ze wszystkich urządzeń zakupionych w ramach projektu.

Zaznaczyć należy, że w programie aktywnie bierze udział 11 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów. Program skierowany jest do 5.269 uczniów z głogowskich szkół podstawowych, a łączna kwota wsparcia finansowego wyniesie 1.614.400,00 zł.

Nazwa szkołyKwota z wniosku
SP 2151 800,00 zł
SP 3235 800,00 zł
SP 689 100,00 zł
SP 7178 800,00 zł
SP 893 600,00 zł
SP 960 000,00 zł
SP 10226 800,00 zł
SP 1170 000,00 zł
SP 12271 200,00 zł
SP 1360 000,00 zł
SP 14177 300,00 zł