Autobusy elektryczne w Głogowie – coraz bliżej realizacji

Miasto czeka na rozstrzygnięcie wniosku do Programu „Zielony transport publiczny”
Komunikacja Miejska Głogów widok bazy

Program Zielony Transport Publiczny –  przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym.

Gmina Miejska Głogów ubiega się o środki na zakup 5 sztuk autobusów elektrycznych oraz na przygotowanie infrastruktury energetycznej i trafostacji przy zajezdni oraz na budowę stacjonarnej, jednostanowiskowej stacji szybkiego ładowania autobusów pantografowej odwróconej.

– Zostaliśmy zaproszeni do negocjacji warunków umowy, zarówno na dotacje jak i pożyczkę, jednym  z warunków podpisania umowy jest zabezpieczenie środków na realizacje przedsięwzięcia, które zaplanowane jest na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Szansa, że otrzymamy te środki jest duża, nasz wniosek jest wysoko w rankingu – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Całkowity koszt zadania: 17 373 750,00 zł
Gmina Miejska Głogów ubiega się o dofinansowanie w:
– formie dotacji: 8 706 250 zł
– w formie pożyczki: 5 418 750 zł

Planowany okres realizacji zadania : II kwartał 2023 do II kwartał 2024.

Dlatego na najbliższej sesji Rady Miejskiej wprowadzone zostaną środki do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości  3.228.750 złotych ( na 2023 rok). Łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie 17.373.750 zł: rok 2023 – 3.228.750 zł, rok 2024 – 14.145.000 zł, w tym finansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 8.706.250 zł: rok 2023 – 656.250 zł, rok 2024 – 8.050.000 zł oraz pożyczki w wysokości 5.418.750 zł: rok 2023 – 1.968.750 zł, rok 2024 – 3.450.000 zł.