Przypominamy o rekrutacji do przedszkoli

Przyjmowanie wniosków tylko do 21 marca!

Gmina Miejska Głogów przypomina o trwającej rekrutacji elektronicznej do przedszkoli publicznych – moduł Formico – na rok szkolny 2022/2023.

Przyjmowanie wniosków: do 21 marca do godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 25 lutego od godz. 9.00 do 23 marca do godz. 15.00

Zasady składania wniosków rekrutacyjnych

Ze względu na panującą sytuację związana z Covid-19, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku należy przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać elektroniczne tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

1. Przedszkole Publiczne nr 1 – rekrutacja@pp1.glogow.pl

2. Przedszkole Publiczne nr 2 – pp2@www.glogow.pl

3. Przedszkole Publiczne nr 3 – pp3@www.glogow.pl

4. Przedszkole Publiczne nr 5 – pp5@www.glogow.pl

5. Przedszkole Publiczne nr 6 – dyrektor@pp6.glogow.pl

6. Przedszkole Publiczne nr 7 – rekrutacja@pp7.glogow.pl

7. Przedszkole Publiczne nr 9 – rekrutacja@pp9.pl

8. Przedszkole Publiczne nr 10 – pp10@www.glogow.pl

9. Przedszkole Publiczne nr 15 – rekrutacja@pp15.glogow.pl

10. Przedszkole Publiczne nr 17 – dyrektor@pp17.glogow.pl

11. Przedszkole Publiczne nr 19 – bajka@przedszkole19.glogow.pl

12. Przedszkole Publiczne nr 20 – rekrutacja@pp20.glogow.pl

13. Przedszkole Publiczne nr 21 – dyrektor@pp21.glogow.pl

14. Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

Wniosek Rekrutacyjny rodzic wysyła drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych
o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego
i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

Proszę o zapoznanie się z terminarzem rekrutacji oraz zasadami rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Terminarz oraz zasady naboru znajdziecie Państwo pod adresem:

–  http://www.miasto.glogow.org/miasto/index.php/e-rekrutacja

– lub w zakładce dla rodzica po zalogowaniu się do modułu Formico (od dnia 25 lutego 2022 r.).