Rejestracja uchodźców w urzędzie pracy / Реєстрація біженців в центрі зайнятості

Urząd zapewnia kontakt w języku ukraińskim / Ратуш забезпечує контакт українською мовою
Powiatowy-Urzad-Pracy-w-Glogowie-