Pokłóciłeś się z sąsiadem? Skorzystaj z pomocy mediatora!

Wspólny projekt stowarzyszenia Otwarte Drzwi i spółdzielni mieszkaniowej
na zdjęciu kłócąca sie kobieta z mężczyzną

Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze” realizują wspólny projekt „Sąsiedzkie Mediacje”.

Błahe sąsiedzkie nieporozumienia, jeśli nie zostały rozwiązane w zalążku, urastają z czasem do rangi wielkich konfliktów, które rodzą frustrację, niszczą zdrowie i relacje międzyludzkie, a ich finał często ma miejsce w sądzie. Są jednak sposoby pokonania tych przeszkód – mediacje – bo wiemy, że rozmową można rozwiązać każdy konflikt!

mówi Anna Mazurkiewicz ze stowarzyszenia.

Skontaktuj się z mediatorem:

Hanna Miroś – mediator sądowy, tel. 503 145 351

Lub wypełnij wniosek o mediacje i wyślij na adres:

hanna.miros.mediator@gmail.com

Załączniki

Źródło: Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”