Pracownicy Urzędu Miejskiego dostarczą decyzje podatkowe

Od jutra możesz spodziewać się, że urzędnik zapuka do Twoich drzwi

Od dnia jutra, 16 lutego do 28 lutego pracownicy Urzędu Miejskiego dostarczać będą decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości i podatku rolnym za rok 2022.

Każdy pracownik będzie posiadał pisemne upoważnienie Prezydenta Miasta do roznoszenia decyzji.