Na nieludzką śmierć – sowieckie deportacje Polaków na Sybir. Spotkanie autorskie

Dla uczestników spotkania są przewidziane upominki książkowe
GEK-4-Spotkanie-10-lutego-

Głogowska Edukacja Kresowa zaprasza na spotkanie z prof. Sergiuszem Leończykiem i dr. Bogusławem Koselem, które odbędzie się 10 lutego 2022 r. (czwartek) godz. 20.00.

Spotkanie odbędzie się w formule online na FB GEK.

Spotkanie poprowadzi Jerzy Pilecki.

Profesor Sergiusz Leończyk potomek rodziny Polskiej urodzony w mieście Nazarowo koło Krasnojarska. Ukończył studia w Abakanie. W Szczecinie obronił pracę doktorską.  Habilitację uzyskał w roku 2018 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.Przedmiotem jego badań naukowych są losy Polaków na Syberii. Pamiętamy ze spotkania w ubiegłym roku z książki pana prof. Sergiusza Leończyka ” Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

Dr Bogusław Kosel, historyk, kustosz muzeum w Tykocinie, oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Studiował też w Wilnie, włada biegle kilkoma językami. Zajmuje się szczególnie polityką represji władz sowieckich i niemieckich na okupowanych terytoriach Polski i Państw Bałtyckich. Autor między innymi monografii – Od Puszczy Do Tajgi.

Źródło: Głogowska Edukacja Kresowa.