Wsprcie finansowe dla SP 8 z programu „Aktywna tablica”

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostały pomoce edukacyjne i terapeutyczne.
SP 8 w Głogowie - pomoce edukacyjne i terapeutyczne

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa
otrzymała wsparcie finansowe w nowej edycji rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Wkład własny Gminy Miejskiej Głogów wyniósł
8 358 zł, natomiast kwota otrzymana z programu to 33 432 zł.

Kwota została wykorzystana na zakup pomocy edukacyjnych
i terapeutycznych:

  • 3 laptopy wyposażone w specjalistyczne programy (do zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz do zajęć dla uczniów ze spektrum autyzmu) oraz 2 tablety, 
  • programy specjalistyczne: program eduSensus – Autyzm Pro, Autyzm Pro2, Emocje, platforma mtalent – Autyzm – Rozumienie i naśladowanie mowy, Autyzm – Mowa w kontekście społecznym, Percepcja słuchowa, Zaburzenia przetwarzania słuchowego, program eduterapeutika – Problemy wychowawcze, Problemy emocjonalne,  
  • robot Photon – moduł kompetencje emocjonalno-społeczne, 
  • FunFloor – aktywny dywan, 
  • gry i pomoce terapeutyczne.

Mamy nadzieję, że tak dobrany zestaw narzędzi
i pomocy dydaktycznych oraz terapeutycznych umożliwi wielowymiarową pracę specjalistów z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uwzględnia on zapotrzebowanie na terapię uczniów z najczęściej diagnozowanymi zaburzeniami, pozwoli zachować zasadę stopniowania trudności oraz umożliwi podniesienie atrakcyjności zajęć przy terapii długoterminowej

mówi Agnieszka Konsewicz, wz. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie

zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa