Rejestracja do Poradni Osteoporozy 

Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.
na zdjęciu punkt rejetracji w Głogowskim Szpitalu Powiatowym

Od listopada 2021 r. realizowany jest program „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Program  skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa.

Świadczenia w ramach programu realizowane są w głogowskim szpitalu, w Centrum Diagnostyki Obrazowej, na I p. w budynku głównym szpitala.

Programem objęte są osoby w następujących grupach wiekowych:

kobiety w wieku 45- 75 lat

mężczyźni w wieku 65-75 lat

W ramach programu każda osoba będzie miała wykonane badanie densytometryczne na aparacie stacjonarnym firmy GE Medical.

Badanie gęstości kości wykonane będzie na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego (kobiety w wieku  45-50 lat) lub obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (kobiety w wieku  50-75 lat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat).

Rejestracja do programu  odbywać się będzie  wyłącznie telefonicznie w trybie „bez skierowania”, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 12:00 pod numerem telefonu 76 837 31 61.

Badania densytometryczne wykonywane będą codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Dodatkowo Pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione zostanie na – „powyżej 10%” – otrzymają skierowanie na jednorazową konsultację do Poradni Osteoporozy.

Rejestracja do Poradni Osteoporozy  odbywać się będzie  wyłącznie telefonicznie pod nr tel.  76 837 33 84 od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 do 14:00.

Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy będzie skierowanie wydane w ramach projektu „Profilaktyka Osteoporozy  na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.

Program finansowany  przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: Głogowski Szpital Powiatowy.