MORiUS czeka na przyznanie funduszy na Opiekę Wytchnieniową

Przypominamy do kogo skierowany jest program i co jest jego celem
na zdjęciu remontowany budynek Miejskiego Ośrodka rehabilitacji i Usług Specjalistycznych

Wczoraj informowaliśmy na naszym portalu o programie „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, który ruszy po otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego. Podobna sytuacja jest z programem „Opieka Wytchnieniowa” realizowanym w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych. W chwili otrzymania pieniędzy MORiUS rozpocznie nabór do programu.

Przypomnijmy, że program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi: a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi.

Na tę chwilę osoby zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 proszone są o monitorowanie sytuacji, natomiast więcej informacji można znaleźć TUTAJ oraz dzwoniąc pod numer Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych ul. Norwida 5 tel: 76/727-65-72 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

DGL News będzie na bieżąco informował mieszkańców o sytuacji.