Dziś I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa

Urna na Sali rajców w ratuszu

Dziś (4.11) o godzinie 15:00 rozpocznie się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.

Sala Rajców jest przygotowywana do przyjęcia młodych radnych.

Najpierw młodzież złoży ślubowanie, a potem wybierze spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych I kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
 3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  3.1. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  3.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  3.3. Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  3.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  3.5. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa prowadzenia sesji od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  4.1. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  4.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  4.3. Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  4.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie sesji.

Sesja będzie transmitowana na żywo – LINK TUTAJ.

Patronat medialny nad Młodzieżową Radą Miasta Głogowa objęła młodzieżowa TV Mayday.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska