Ogłoszono przetarg na I etap budowy hospicjum

I etap obejmuje budowę obiektu w stanie surowym zamkniętym

Dziś, 8 października ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. Budowa Hospicjum – etap I.

Otwarcie ofert zaplanowane jest na 25 listopada.

I etap budowy hospicjum obejmuje budowę obiektu hospicjum dla 20 pensjonariuszy w zakresie budowy stanu surowego zamkniętego oraz na wykonanie przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej.

Stan surowy zamknięty oznacza zrealizowanie parterowego budynku hospicjum dla 20 pensjonariuszy, z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem tynków elewacyjnych.

Planowany termin realizacji I etapu to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

Projekt zakłada w przyszłości rozbudowę hospicjum o kolejne 20 miejsc.