WOT zachęca do Terytorialnej Służby Wojskowej

Wojska Obrony Terytorialnej szukają chętnych
WOT Plakat Wakacje A3 bez spadow-zajawka

Czym jest WOT ?

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest ochrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz w czasie pokoju w sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń wymagających wsparcia ludności cywilnej.

Służba w WOT jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które służbę ojczyźnie
i społeczeństwu, jako żołnierze RP, chcą pogodzić z dotychczasową  pracą zawodową.

To również szansa na rozwój w wielu dziedzinach przydatnych zarówno w cywilu jak i na polu walki.

Cykl szkolenia w WOT

Proces szkolenia w WOT odbywa się w cyklu trzyletnim.

Pierwszy rok rozpoczyna się szkoleniem poligonowym podstawowym (16 dni) lub wyrównawczym (8 dni) i on ma charakter szkolenia ogólnowojskowego.

Szesnastka i ósemka

Szesnastka to kolokwialne określenie szkolenia podstawowego, musi je przejść osoba, która nigdy nie była w wojsku. Szkolenie odbywa się na poligonie, w warunkach polowych, trwa 16 intensywnych dni. Obejmuje swym zakresem zajęcia taktyczne, strzeleckie, musztrę oraz regulamin. Jego zwieńczeniem jest uroczysta przysięga wojskowa.

Ósemka to szkolenie wyrównawcze . Obowiązuje osoby, które już w wojsku były.
W tym przypadku szkolenie trwa 8 dni.

Wstępując w nasze szeregi otrzymasz :

  • kursy podnoszące kwalifikacje,
  • wynagrodzenie za gotowość bojową 411 zł,
  • uposażenie zasadnicze od 117,14 zł za każdy dzień powołania (w zależności od stopnia),
  • ulgi za przejazd środkami komunikacji – 78%,
  • nagrody finansowe, dodatki funkcyjne oraz motywacyjne,
  • umundurowanie i wyposażenie.

Źródło: Izabela Kiszkowiak