Plac za Szkołą Muzyczną będzie zagospodarowany!

Zobaczcie co miasto szykuje w tym miejscu!
Plac przy szkole muzycznej w Głogowie

Tężnia, mini scena do występów, interaktywny plac zabaw z sensorycznymi zabawkami – tak będzie wyglądał niezagospodarowany od lat plac u zbiegu ulic Głowackiego i Grunwaldzkiej.

Tak wygląda plan Projekt Zagospodarowania Terenu:

Projekt zakłada podział terenu na trzy strefy: muzyczną (akustyczną), sprawnościową (mechaniczną) i naukową (optyczną i hydrostatyczną). Każda ze stref będzie wyposażona w dedykowane urządzenia zabawowe. I tak np. dla akustycznej – rura głosowa, dudnienia, trójkąty, fletnia pana, dla optycznej – składanie twarzy, zespół dysków, dwa zwierciadła, dla hydrostatycznej – nurek Kartezjusza, dla mechanicznej – wózki na szynach, armata powietrzna, rezonans kładki. Dodatkowo na całym terenie zaprojektowano także elementy małej architektury, jak ławki czy kosze na śmieci.

Miejscem centralnym całego układu będzie okrągły plac ze sceną/podestami i pergolą. Podesty betonowe i drewniane o różnych wysokościach pełnić będą funkcję siedziska i sceny.  

Dodatkowo zaprojektowano tężnię solankową wraz z iluminacją świetlną. Ponadto projektowane jest oświetlenie terenu i monitoring oraz remont ogrodzenia.

Niestety w czasie przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej oraz analizy gospodarki drzewostanem okazało się, że 13 drzew jest zbyt chorych i wytypowano je do usunięcia. Drzewa te, lipy drobnolistne i akacjowe, nie rokują poprawnego wzrostu i rozwoju. Drzewa te zamierają, bo zostały posadzone zbyt gęsto. Do wycinki wytypowano najsłabsze drzewa po to, by te silniejsze miały szansę na dalszy wzrost. Na usunięcie wytypowanych drzew uzyskano pozwolenie od Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji. Jest też dobra informacja: na terenie placu zostanie posadzonych 17 nowych drzew! Będzie też nowa niska zieleń.

Urząd jest na etapie przygotowywania dokumentacji i kosztorysu prac.


Zdjęcia: M.Dytwińska-Gawrońska