Opieka wytchnieniowa – kolejna edycja programu

Program będzie realizowany do końca roku
Budynek MORiUS w Głogowie_3_mini

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych zaprasza do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program jest formą wsparcia dla opiekunów oraz członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

– osobami z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program służy zapewnieniu opieki osobie niepełnosprawnej podczas gdy jej opiekun/członek rodziny z różnych względów nie może wykonywać swoich obowiązków. Usługę opieki wytchnieniowej świadczą osoby z wykształceniem kierunkowym lub posiadające doświadczenie w opiece nad osobą niepełnosprawną. Opiekun nie świadczy jednak usług opiekuńczych ani pielęgnacyjnych.

W ramach programu każdy uczestnik ma do wykorzystania 240 h w okresie od 7 tego roku czerwca do 31 grudnia 2021.

Wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r. do pobrania w siedzibie MORiUS, ul. Norwida 5 lub na stronie www.morius.pl (zakładka ”Programy”)

Więcej informacji o Programie „Opieka wytchnieniowa” można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 76/ 727-65-72.

Źródło: Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie.