Trwają prace naprawcze muru przy Marinie

Od 24 maja trwają prace związane z naprawą spękanego muru na Marinie
Marina-naprawa-muru-Głogów-10.06.2021

Przypomnijmy, że spękania na murze przy Marinie pojawiły się jesienią 2020 roku. Sytuacja od samego początku była monitorowana przez urzędników, projektanta i wykonawcę. W wyniku rozmów zlecono wykonanie ekspertyzy Politechnice Wrocławskiej, która miała wskazać przyczyny pęknięcia oraz zaproponować najlepsze rozwiązania naprawcze.

Raport był gotowy w grudniu ubiegłego roku, po czym rozpoczął się szereg spotkań pomiędzy urzędnikami a wykonawcą i projektantem.

Efektem tych spotkań miało było znalezienie rozwiązania i jak najszybsza naprawa spękanego muru.

Projektant przedstawił projekt naprawczy, który wykonał nieodpłatnie. Wykonawca wykona prace naprawcze, natomiast Gmina Miejska Głogów zakupi podbudowę – keramzyt, który został rekomendowany przez projektanta projektu naprawczego. Dzięki temu ta podbudowa będzie dużo lżejsza, a to rokuje że nabrzeże wróci do swojej pełnej funkcjonalności – mówi Piotr Poznański, zastępca prezydenta Głogowa.

Porozumienie zostało podpisane 24 maja pomiędzy Gminą Miejską Głogów, a wykonawcą i w tym samym dniu wykonawca przystąpił do prac.

Wartość robót to 378.779,36 zł brutto, w tym koszt sfinansowania zakupu i dostawy materiału – keramzyt wynosi 100.573,50 zł brutto.

Termin realizacji to 30 dni, może on jednak ulec zmianie z uwagi na konieczność uzyskania decyzji, opinii i zgód na rozbiórkę kolidujących z projektem naprawczym reliktów historycznych murów i posadzek.