Sesja Absolutoryjna 16 czerwca

Zapraszamy mieszkańców do debaty
Ratusz w Głogowie

16 czerwca odbędzie się Sesja Absolutoryjna. Jednym z punktów obrad jest przyjęcie Raportu o Stanie Gminy za 2020 rok i udzielenie prezydentowi Głogowa wotum zaufania. W debacie nad raportem mogą wziąć czynny udział mieszkańcy Głogowa.

Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Własne zdanie na ten temat mogą wyrazić mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Zgłoszenia chętnych do zabrania głosu w debacie mieszkańców powinny wpłynąć do Biura Rady do 15 czerwca włącznie.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

Jak się zgłosić do debaty?

  1. Pobierz wniosek LINK DO ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE
  2. Zbierz podpisy co najmniej 50 osób.
  3. Złóż wniosek do Biura Rady w Urzędzie Miejskim w Głogowie do 15 czerwca do godz. 15:30.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady pisemnego zgłoszenia.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2020 rok

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2020 rok