Przetarg na działkę przy ul. Północnej

Działka pod obiekty produkcyjne, składy
i magazyny
Ratusz_Urząd Miejski w Głogowie

Prezydent Głogowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Głogowie przy ul. Północnej, w obrębie 1 „Nadodrze”, oznaczonej nr geod. 248/2 o powierzchni 24437 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00098629/9 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.


Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie, ustala się dla nich przeznaczenie podstawowe na obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową – usługi.

Cena wywoławcza: 1.200.000,00 zł netto, tj. 264.725,35 euro.
Wadium: 100.000,00 zł .

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.

LINK DO PRZETARGU: TUTAJ