Podsumowano Powszechny Spis Rolny

Udało się spisać 98% gospodarstw rolnych z całego kraju
rolnictwo-rolnik-pole-pixabay-zajawka-w800-h600

Powszechny Spis Rolny 2020 trwał 3 miesiące i zakończył się 30 listopada. Najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane jest raz na 10 lat. Udało się spisać 98% gospodarstw rolnych z całego kraju.

Co wynika z badań?

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r. wskazują na dynamiczne zmiany w polskim rolnictwie. Obserwujemy coraz silniejszą specjalizację gospodarstw rolnych przy postępującej koncentracji produkcji rolnej.

Z badań wynika, że najmniej od dwóch dekad, zmniejsza się liczba gospodarstw rolnych, przy utrzymującej się na podobnym poziomie powierzchni użytków rolnych. Wynika z tego, że rośnie, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz zwiększa się obsada zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. Wraz ze specjalizacją gospodarstw rolnych postępuje także ich modernizacja.

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła ok. 1 317 tys. i w porównaniu do Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. zmniejszyła się o ok. 190 tys., tj. o blisko 13%.

Informacja o wstępnych wynikach Spisu Rolnego

Źródło danych GUS