Pomnik Fryderyka Schillera odnaleziony

Według oficjalnych źródeł pisanych miał być zniszczony.
2021-04-08-Odnalezienie-Pomnika-Fryderyka-Schillera-fot.-GROT

Dokładnie 18 marca 2021r. stowarzyszenie GROT rozpoczęło archeologiczne badania ratunkowe w miejscu, w którym przed wojną znajdował się pomnik niemieckiego poety Fryderyka Schillera.

Roboty poprzedzone były uzyskaniem niezbędnych zezwoleń od właściciela terenu (UM w Głogowie) oraz Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Legnicy. Nadzór nad pracami sprawował archeolog dr Krzysztof Czapla – prezes Stowarzyszenia Zagroda Dziadoszan. Badania miały na celu przebadanie terenu oraz wydobycie i zabezpieczenie resztek pomnika, jaki według oficjalnych źródeł pisanych – miał być zniszczony. W trakcie kolejnych etapów prac, okazało się, że poza mocno zniszczonym cokołem z granitu, z którego najcenniejszym elementem był fragment z datą wzniesienia pomnika, pod powierzchnią gruntu znajdują się całe obie kolumny z marmuru śląskiego oraz lekko uszkodzone popiersie poety z tyrolskiego marmuru z Laas.

Ocenia się, że pomnik ocalał w ok. 95%. Prace ziemne trwały ponad tydzień. Najbardziej zapamiętanym momentem badań okazał się trzeci dzień badań – 22 marca, w którym to członkowie GROT odnaleźli popiersie poety. Tego samego dnia: 22 marca, lecz 189 lat wcześniej, zmarł przyjaciel poety J. W. Goethe.


tekst: Dominik Jeton
zdjęcia: GROT, fotopolska.eu, Marcin Kopij