Ścieki z Gminy Żukowice trafią do głogowskiej oczyszczalni

PWiK wspólnie z Gminą Żukowice rozpoczyna nową inwestycję
oczyszczalnia-sciekow-Glogow-18.03.2021r-2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie wraz z Gminą Żukowice rozpoczyna inwestycję, która pozwoli na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  z tej gminy.   Podpisano już umowę na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

W celu umożliwienia zrzutu ścieków obie strony podpisały wspólną umowę na wykonanie infrastruktury technicznej. Gmina Żukowice zmodernizuje sieć kanalizacji sanitarnej na swoim terenie do granicy aglomeracji. Natomiast PWiK wybuduje odcinek sieci kanalizacyjnej umożliwiający odbiór ścieków z Gminy Żukowice. Całość inwestycji według umowy ma zakończyć się do 30 września 2022 roku. Realizacja zadania będzie korzystna dla obu stron.

Możemy tu mówić o zaletach zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Nastąpi optymalizacja kosztów, tj. koszty stałe zostaną rozłożone na większą ilość ścieków, co powoduje zmniejszenie tempa podwyżek cen usług odprowadzania i oczyszczania ścieków. Ważne jest także to, że duże oczyszczalnie ścieków, takie jak ta w Głogowie, muszą oczyszczać ścieki do zdecydowanie wyższych parametrów niż oczyszczalnie małe. Jest to duży plus dla środowiska, że ścieki będą oczyszczane na naszych obiektach – mówi Wojciech Stanicki, dyrektor do spraw technicznych w PWiK w Głogowie.

Źródło: PWiK w Głogowie.

Skip to content