Tytuł magistra pielęgniarstwa zdobędziesz w Głogowie!

Nabór kandydatów na studia II stopnia ruszy czerwcu
Studenci kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. 12.03.2021 (2)

Już w czerwcu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie  rozpocznie pierwszy nabór kandydatów na studia II stopnia – magisterskie, 2-letnie uzupełniające – na kierunku PIELĘGNIARSTWO.

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich wymagało zgody dwóch ministerstw: Ministerstwa Edukacji i Nauki o raz Ministerstwa Zdrowia.

Oba resorty bardzo wnikliwie weryfikowały wniosek uczelni. Ostatecznie PWSZ w Głogowie uzyskała bardzo wysoką ocenę programu kształcenia i jego efektów, kadry i bazy dydaktycznej oraz współpracy z Głogowskim Szpitalem Powiatowym.

Ogromnie cieszę się, że już w czerwcu rozpoczniemy nabór na studia magisterskie na pielęgniarstwie. Cieszy mnie to tym bardziej, że na tę wiadomość czekało wielu naszych studentów trzeciego roku studiów licencjackich i ubiegłorocznych absolwentów tego kierunku – powiedziała Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak. 

Gratulacje z tej okazji złożył Pani Rektor prezes GSP Edward Schmidt:

Wiem ile wysiłku kosztowało przygotowanie tego kierunku. Cieszę się, że uczelnia uzyskała zgodę i deklaruję dalszą współpracę naszego szpitala z uczelnią.

Podjęcie studiów II stopnia, to kolejny etap rozwoju zawodowego, kończącego się zdobyciem tytułu magistra pielęgniarstwa.

– Studia magisterskie przygotowują studentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, prowadzenia badań naukowych, wdrażania podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej czy też wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej.  Dyplom magistra jest niezbędny do tego, by pielęgniarka mogła objąć stanowisko zarządcze czy też nauczać zawodu – podkreśla Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie mgr Dorota Milecka.

Tekst i zdjęcia: Anna Włodarczyk z PWSZ.