Powiatowy Konkurs z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W tym roku konkurs miał niekonwencjonalny przebieg
DGL News

W Szkole Podstawowej nr 9 w Głogowie po raz kolejny odbył się Powiatowy Konkurs z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów klas 1-3 „Mały Ratownik” 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników, konkurs został przeprowadzony on- line i polegał na nagraniu i zmontowaniu krótkometrażowego filmu na którym 2-osobowy zespół udziela pierwszej pomocy w trzech zadaniach:

  • nagłe zatrzymanie krążenia,
  • oparzenie termiczne pierwszego stopnia,
  • rana z ciałem obcym,

Przy ocenie filmów pracowała komisja konkursowa w składzie:

  • Andrzej Sadowski – lekarz, ratownik górniczy,
  • Robert Jędrych – Eagle-Med. System,
  • Robert Mielczarek – emerytowany ratownik górniczy, medyk, instruktor pierwszej pomocy

Komisja konkursowa brała pod uwagę: wartość edukacyjną filmu, pracę w zespole, udzielanie pierwszej pomocy, wezwanie kwalifikowanej pomocy, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne, pomysłowość oraz kreatywność zainscenizowania scenki.

 W konkursie wystartowały dwuosobowe drużyny z powiatu głogowskiego: SP 2, SP 3, SP 8, SP 9, SP 12,  SP Serby i SP Przedmoście.

Wyniki konkursu: 

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 9 

Patrycja Ortyńska, 

Krzysztof Majorowski 

II miejsce Szkoła Podstawowa Serby 

Zofia Adamiak 

Hubert Kaźmierczak 

II miejsce Szkoła Podstawowa z Przedmościa 

Oliwier Zacharzewski 

Wiktoria Jarocińska 

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 

Karolina Stefańska 

Weronika Korczak 

Materiał konkursowy

SP- 3 

SP-3 gr. 1   film konkursowy    https://youtu.be/kbQvrAB40h0

SP-3 gr. 2    film konkursowy    https://youtu.be/AWTx0OZmmMo

SP-8            film konkursowy  https://youtu.be/8bZrjuEzbEk

SP-9            film konkursowy  https://youtu.be/ljJfGcRLvxM 

SP-12         film konkursowy  https://youtu.be/AMbKUngUYxQ

SP Przedmoście    film konkursowy https://youtu.be/cO0QfTEE0fw

Serby           film konkursowy  https://youtu.be/cEHZFlMu55c

 Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dzieci, czuwającym nad prawidłowym przebiegiem konkursu, oraz sponsorom nagród:

Prezydentowi Miasta Głogowa p. Rafaelowi Rokaszewiczowi 

KGHM Polska Miedź S. A. 

Materiał nadesłany przez Justynę Zarazińską.