Wileńskie Kaziuki on-line

4 marca Romuald Mieczkowski opowie o wileńskich tradycjach kaziukowych
2021-02-22-Klub-Mayday-plakatfilmow-o-depresji-2

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zapraszają na kolejny wykład on-line.

W czwartek, 4 marca o godzinie 19.30 Romuald Mieczkowski opowie o wileńskich tradycjach kaziukowych.

Romuald Mieczkowski urodził się w dzisiejszej dzielnicy Wilna – Fabianiszki. Studiował filologię polską, geografię i estetykę. Był dziennikarzem i tłumaczem w gazecie codziennej. Od 1980 r. pracował w redakcji audycji polskich Radia Litewskiego. W 1989 r. założył cotygodniowy magazyn polski „Panorama Tygodnia” (późniejsze „Rozmowy Wileńskie”) w Telewizji Litewskiej, który prowadził 12 lat, do likwidacji programu. Twórca dokumentów filmowych, m.in. w 2012 r. autor scenariusza filmu „Pokolenie PLT”, w 2017 r. – reżyser i realizator filmu „Worotyński”. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Romuald Mieczkowski jest również fotografem uczestniczącym w licznych wystawach. Jego prace ilustrują wiele wydawnictw.

Od 1989 r. redaguje i wydaje pismo o rodowodzie niepodległościowym – „Znad Wilii”, którego podstawowym celem jest integracja środowisk twórczych inteligencji polskiej. Współtwórca radia o tej samej nazwie w Wilnie. Pisze felietony pod pseudonimem Tomasz Bończa. Współpracuje między innymi z „Nowym Dziennikiem” wydawanym w Nowym Jorku, gdzie przebywał w ramach europejskiego projektu dziennikarskiego, a także z BBC, Telewizją i Radiem Polskim oraz wieloma prestiżowymi czasopismami.

W 1995 r. współzałożyciel pierwszej profesjonalnej na Wschodzie Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”, która zorganizowała kilkaset wystaw na Litwie i za granicą – m.in. w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, USA.

Spotkanie z Romualdem Mieczkowskim odbędzie się na facebookowym profilu Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa, który znaleźć można pod adresem Gek Głogowska Edukacja Kresowa

Spotkanie poprowadzi Anna Wawryszewicz, etnolog z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

Skip to content