880.000 złotych na głogowskie zabytki

Na sesji 24 lutego radni Rady Miejskiej będą przyjmować uchwałę o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021
10.11.2020 kościół Bożego Ciała w Głogowie, zdj. Siwek

Na sesji 24 lutego radni Rady Miejskiej będą przyjmować uchwałę o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Zapis fragmentu uchwały:

„Udziela się dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Głogowa, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy dla:

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Akacjowa 34 w Głogowie – wykonanie badań konserwatorskich (kolorystyki wnętrza, elewacji kościoła, wyposażenia ruchomego, posadzki, aranżacji prezbiterium), programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Głogowie (nr rej. zab. A/744 z 04.04.2006 r.) w kwocie 30.000 zł brutto

2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca, ul. Okrężna 14 w Głogowie – konserwacja i restauracja ambony kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Głogowie (nr rej. zab. 578/11/B/70 z 26.10.1970 r.) w kwocie 50.000 zł brutto

3) Parafii Rzymskokatolickiej KOLEGIATA p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac Kolegiacki 10 w Głogowie remont ściany wejściowej i ściany chóru kościoła oraz wykonanie zamknięcia szklanego przedsionka kościoła (nr rej. zab. A/1552/47 z 25.11.1949 r.) w kwocie 300.000 zł brutto

4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja, ul. Powstańców 1 w Głogowie, – na remont wież kościelnych i ściany zachodniej wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki – II etap (nr rej. zab. A/1553/49 z 25.11.1949 r.) w kwocie 500.000 zł”

Łączna kwota dotacji celowych wynosi 880.000 zł brutto


Zdjęcie: Studio Siwek