Dwie oferty na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego

Skrzyżowanie w kierunku na Nielubię zostanie przebudowane jeszcze w tym roku.
2021-01-28 skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego (fot. K. Brzezińska)

Dziś zostały otwarte oferty na przebudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 12) i ul. Piłsudskiego w Głogowie na rondo w ramach zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego”. W budżecie miasta na tę inwestycję zarezerwowano 5 mln zł, z czego milion pochodzi ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

To bardzo ważne i duże zadanie. To nie tylko budowa ronda, ale i modernizacja oraz poszerzenie dojazdów, czy rozwiązania związane z dojazdem do okolicznych działek – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Głogowa.

Wpłynęły dwie oferty, które pochodzą od głogowskich firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. na kwotę 6 873 443,12 zł oraz Ragen Sp. z o.o. na kwotę 7 305 222,63 zł.

Jest to większa kwota niż założyliśmy w budżecie. W związku z tym, po analizie, czy oferty spełniają wymagane kryteria, trzeba będzie zwiększyć środki na realizację tego zadania – dodaje prezydent.

Teraz oferty będą badane pod kątem zgodności z załącznikami oraz poprawności złożonej oferty i kosztorysów.

Rondo turbinowe na tym skrzyżowaniu powstanie do końca 2021 roku. Kolejne rondo powstanie w 2022 roku – zostanie przebudowany wyjazd w kierunku na Polkowice, czyli skrzyżowanie ul. Legnickiej z ul. Piłsudskiego. Na budowę tego ronda miasto otrzymało milion złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Oba skrzyżowania należą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którą miasto ma porozumienie w sprawie prac drogowych.