Ogrzewalnia i noclegownia dla osób bezdomnych

Osoby bezdomne korzystać mogą z ogrzewalni codziennie w godzinach 8:00-20:00, 7 dni w tygodniu
bezdomni-ogrzewalnia-plakat-zajawka

➡️Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, przypomina, że od dnia 1 października 2020 roku funkcjonuje ogrzewalnia i noclegownia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Głogowa. Ogrzewalnia prowadzona jest przez MCWR, w noclegowni im. Brata Alberta przy ul. Legnickiej 3 w Głogowie.

➡️Z pomieszczeń ogrzewalni skorzystać mogą osoby, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem. Każdy podopieczny ogrzewalni będzie mógł skorzystać z toalety i natrysku oraz z gorącego napoju w postaci herbaty.

Na terenie ogrzewalni obowiązują zasady m.in. całkowitego zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających. Każda osoba chcąca skorzystać z tego pomieszczenia musi bezwzględnie przestrzegać jej regulaminu.

Osoby bezdomne korzystać mogą z ogrzewalni codziennie w godz. 8:00-20:00, 7 dni w tygodniu.

Źródło: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie.