Bezpłatna opieka specjalistów w MCWR

Wykaz grup terapeutycznych i punktów konsultacyjnych w MCWR
DGL News

Przedstawiamy aktualny harmonogram grup terapeutycznych i punktów konsultacyjnych działających w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny.

Lista specjalistów PDF

Źródło: Miejskie Centrum Wspierania rodziny w Głogowie.