Zesłańcze wigilie w Związku Radzieckim

Opowie o tym Joanna Pazuka
spotkanie autorskie z Joanną Pakuzą. plakat

Spotkanie on-line odbędzie się 16 grudnia o godzinie 19.00 na stronie fb GEK

Joanna Pazuka jest doktorem nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła, absolwentką Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, wykładowcą i redaktorem merytorycznym oraz autorką licznych artykułów naukowych.

Jest także autorką książki «Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień”. Książka stanowi historyczno-teologiczną analizę zjawiska życia religijnego wśród Polaków, którzy w latach II wojny światowej, w wyniku represji sowieckiego okupanta, znaleźli się poza ojczyzną – zarówno jeńcy wojenni; osadzeni w więzieniach i łagrach; deportowani i liczni inni – tak świeccy, jak i duchowni. 

Spotkanie prowadzi Jerzy Pilecki.

PLAKAT

Źródło: Głogowska Edukacja Kresowa.