Wstąp w szeregi głogowskiej policji

Głogowska policja przypomina, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą moją osobiście zgłosić się w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie i złożyć dokumenty.
samochód policyjny (fot. Pixabay)

Pomimo panującej pandemii,  przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą w policji mogą złożyć osobiście dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie w godzinach od 8:00 do 15:00. Kandydat musi mieć maseczkę, jednorazowe rękawiczki i własny długopis.


Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 •  dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli  spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
 • wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
 • kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.


Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl.

Pomyśl o przyszłości. Może to ten czas, aby podjąć decyzję o wstąpieniu w szeregi głogowskiej policji – zachęca Bogdan Kaleta, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie.

Więcej informacji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Głogowie – tel. 47 8742 292.


źródło: KPP Głogów