Cerkiew Prawosławna pw. Św. Maksyma Gorlickiego

Jej budowa trwała cztery lata, a uroczyste poświęcenie odbyło się 18 maja 2007 r.
DGL News

Parafia Prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Głogowie została założona w 1982 r. Pierwsze nabożeństwa odbywały się w bloku, a następnie w cmentarnej kaplicy przy ul. Legnickiej. Stała się ona domem modlitwy głogowskich prawosławnych aż do 2001 r. Przez cały ten czas kaplicy używali również katolicy. Zdarzało się, że w czasie liturgii stały tam trumny, a nabożeństwa odbywały się o nieregularnych porach.

Przez kolejne lata parafianom proponowano różne lokalizacje cerkwi: stare przedszkole poza miastem, działka na Starym Mieście wymagająca badań archeologicznych na koszt zainteresowanych, kaplica loretańska w ruinach kościoła Św. Mikołaja, a nawet pomieszczenia w podziemiach przy fosie miejskiej. Wreszcie stanęło na XVIII-wiecznym pruskim schronie bojowym. Obiektem tym był tzw. blokhauz nr 1 na skraju Parku Leśnego przy ulicy B. Krzywoustego.

W 2001 r., po uporządkowaniu wnętrza, odprawiono pierwsze nabożeństwo. Wierni wystąpili z prośbą o zgodę na wybudowanie nad bunkrem świątyni jednak wniosek odrzucono. Koncepcja według miejskiego architekta nie pasowała do otoczenia, a schron stanowił zabytek. Wraz z obiektem przyznano prawosławnym zaledwie niespełna 3 ary działki. Zabiegi o powiększenie działki zaowocowały jej rozszerzeniem do 7 arów. 

Wreszcie dzięki przychylności ówczesnego prezydenta miasta Zbigniewa Rybki, a także wojewódzkiego konserwatora z Legnicy ruszono z projektem. Poza dotacjami z urzędu miejskiego, datki na budowę przekazywali ofiarodawcy i parafianie nawet Hanoweru czy z Nowego Jorku. Budowa cerkwi trwała cztery lata, a jej uroczyste poświęcenie odbyło się 18 maja 2007 r. Patronem został Maksym Gorlicki. W 2010 r. we wnętrzu została wykonana polichromia. Świątynia posiada pięć kopuł, najwyższa z nich sięga 20 m.

Głogowską parafię tworzą Łemkowie, Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy.


tekst: W. Najgebauer
źródła i zdjęcia: cerkiew.glogow.pl, polska-org.pl, A. Rydzanicz, M. Goździewicz, W. Najgebauer