Sukces Gminy Miejskiej Głogów w Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej”

Ranking Samorządów Rzeczypospolitej to projekt, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce.
DGL News

W najważniejszym rankingu samorządów w Polsce, prowadzonym przez Rzeczpospolitą, Głogów znalazł się na 10 miejscu wśród 874 gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Jest to najwyższe do tej pory miejsce naszego miasta w tym prestiżowym rankingu. Należy przypomnieć, że w 2019 roku zajęliśmy 303 miejsce. Jest to skok, aż o 293 miejsca! Jesteśmy również najlepsi w całym województwie dolnośląskim.

W tegorocznej edycji Rankingu Samorządów w obszarze „trwałość społeczna”, wśród miast i gmin miejsko-wiejskich największą liczbę punktów uzyskały: Głogów, Lubycza Królewska oraz Grodzisk Mazowiecki. Kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka doceniła nas za dbałość o mieszkańców, zaspokajanie i odpowiadanie na ich różne, zmieniające się potrzeby, co w konsekwencji przedkłada się na jakość życia głogowian.

W obszarze „trwałość społeczna” pod uwagę wzięto 17 różnych wskaźników, takich jak dynamika inwestycji na infrastrukturę społeczną, dynamika wydatków na transport, dynamika wydatków na oświatę (w przeliczeniu na liczbę uczniów), wydatki w danym roku na kulturę, sport i rekreację oraz inwestycje w gospodarce mieszkaniowej, liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach, przyrost czytelników i zbiorów książek w bibliotekach, wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wartość szeroko pojętego budżetu partycypacyjnego czy też organizację transportu.

Natomiast cały ranking zawierał trzy obszary: jakość zarządzania i współpracę, trwałość ekonomiczno-finansową, trwałość środowiskową oraz społeczną. Ocenę w tych czterech filarach organizatorzy oparli łącznie na ok. 50 wskaźnikach, które pozwalają porównać osiągnięcia poszczególnych samorządów.

Warto przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich trzech tygodni otrzymaliśmy wyróżnienie w rankingu „Perły Samorządu” prowadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz znaleźliśmy się w ścisłym finale prestiżowego konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” w kategorii samorząd wspierający biznes. Te wyróżnienia i nagrody są wynikiem pracy wszystkich Głogowian!

źródło: https://regiony.rp.pl/zycie-warszawy/samorzad/31662-ranking-samorzadow-2020-poznaj-najlepsze-miasta-i-gminy-w-polsce, https://regiony.rp.pl/nasz-ranking/31553-ranking-samorzadow-2020-mieszkancy-docenia-starania-samorzadu, https://regiony.rp.pl/nasz-ranking/31666-ranking-samorzadow-2020-kapitula-wybrala-najlepszych