Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
DGL News

18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA, ang. European Antibiotic Awareness Day), który został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.

Kampania EDWA w Polsce organizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia p.n. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 2016-2020”realizowanego przez zespół ekspertów Narodowego Instytutu Leków.

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.