Nadadzą tytuły Honorowy Obywatel i Zasłużony dla Miasta Głogowa

Zobacz komu radni przyznają te wyróżnienia
DGL News

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni przyznają tytuł Honorowy Obywatel Miasta Głogowa oraz Zasłużony dla Miasta Głogowa.

Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Głogowa otrzyma Małgorzata Kierzkowska, jej kandydaturę zgłosił Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Małgorzata Kierzkowska jest głogowianką z urodzenia i duszy. Mieszka w Hiszpanii od 21 lat. Pamięta i promuje nie tylko nasz Kraj, ale i wszędzie gdzie jest i pracuje promuje Głogów.

Uzasadnienie i więcej o Małgorzacie Kierzkowskiej TUTAJ

Tytuł Zasłużony dla Miasta Głogowa otrzymają trzy osoby.

Andrzej Musiał – harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego zasłużył się na rzecz rozwoju miasta poprzez swoją służbę w Hufcu ZHP Głogów. Druh Andrzej Musiał pełnił funkcje Drużynowego od 1972 roku przez 17 lat.

Uzasadnienie i więcej o Andrzeju Musiale TUTAJ

Ks. Kan. Janusz Idzik – niestrudzony budowniczy Kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, organizator pomocy dla Kresowian i wypoczynku dla młodzieży.

Uzasadnienie i więcej o ks. Januszu Idziku TUTAJ

Anna Cugier – nauczyciel, dyrektor, działacz społeczny, przewodnicząca Rady Seniorów, autorka książek o Głogowie.

Uzasadnienie i więcej o Annie Cugier TUTAJ


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska