Mogą zawyć syreny!

Ćwiczenia systemu wczesnego ostrzegania
DGL News

6 października pomiędzy godzinami 8:00 – 10:00 może zostać przeprowadzony trening Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności w ramach ćwiczeń
Renegate / Sarex – 20.

Trening będzie polegał na włączeniu syren alarmowych na obszarze Głogowa.

Zdjęcie: Siwek Studio