Początek roku szkolnego zgodnie z wytycznymi sanepidu

Dyrektorzy głogowskich publicznych szkół podstawowych i przedszkoli spotkali się dziś z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Głogowie

Każda szkoła i przedszkole, na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, przygotowała procedury związane z organizacją pracy dostosowane do warunków istniejących w danej placówce – mówi Joanna Surma, przedstawiciel głogowskiej Inspekcji Sanitarno -Epidemiologicznej.

Gmina Miejska Głogów zabezpieczyła wszystkie placówki w płyny dezynfekujące do dłoni oraz inne środki ochrony osobistej dla pracowników (przyłbice, maseczki i rękawiczki), które będą w miarę potrzeb i możliwości systematycznie uzupełniane.

Wszystkie szkoły złożyły również zapotrzebowanie na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla nauczycieli i personelu szkolnego. Zapas płynów i maseczek będzie przekazywany bezpłatnie przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

1 września wszystkie szkoły prowadzone przez gminę rozpoczynają nauczanie stacjonarne, jednak to się może zmienić w trakcie roku szkolnego:

-Jeżeli uczeń lub pracownik będzie zakażony to będziemy podejmować decyzje. Każdy przypadek, każda szkoła będzie traktowana indywidualnie – dodaje Joanna Surma.

Akty prawne wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia.

Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektorzy szkół, placówek dostali narzędzia, które umożliwią organizację zajęć w szkole, szczególnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego będą mogli elastycznie wprowadzać model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczania zdalnego.

1 września rok szkolny w głogowskich szkołach podstawowych rozpocznie 5381 uczniów, w tym 558 pierwszoklasistów.