Nie czekaj! Złóż wniosek i uzyskaj dotację na wymianę starego kopciucha

Wnioski można składać do 30 września w Urzędzie Miejskim.
DGL News

Trwa nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu partnerskiego pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jeśli chcemy żyć w zdrowiu, w mieście pełnym zieleni i oddychać czystym powietrzem, zmiany musimy rozpocząć od siebie. Najlepszą okazją jest skorzystanie
z dotacji ze środków Unii Europejskiej, jaką mamy dla mieszkańców Głogowa na wymianę źródeł ciepła – zachęca Rafael Rokaszewicz, Prezydent Głogowa.

Projekt jest projektem grantowym i polega na udzielaniu dotacji dla mieszkańców Głogowa, przeznaczonej na modernizację wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Dotacje będą udzielane na realizację zadań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych takich jak:
🔴 podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej,
🔴 instalację źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii (OZE),
np. pomp ciepła,
🔴 instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe,
🔴 ogrzewanie elektryczne (kable, maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne, itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.

Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowalnych, czyli takich, które podlegają refundacji z funduszy unijnych. Nie może jednak on przekroczyć 35 tys. zł.

Grantobiorcy, czyli osoby korzystające z dotacji, zobowiązani są do wniesienia udziału własnego na poniesienie kosztów kwalifikowanych zadania w wysokości minimum 15% tych kosztów.

Wsparcie wypłacane będzie jako refundacja wydatków poniesionych przed Grantobiorcę. Grantobiorca musi posiadać środki w wysokości 100% wartości inwestycji.

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z dotacji, zobowiązani są do przeprowadzenia audytu energetycznego. Maksymalna cena wykonania audytu uproszczonego, spełniającego wymagania konkursu, wynosi 492,00 zł. Szczegóły znajdują się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są tutaj.

Wszystkie potrzebne wnioski wraz z instrukcją jak je wypełnić można pobrać tutaj.

Termin składania wniosków mija 30 września o godzinie 12:00.

W Urzędzie Miejskim w Głogowie działa punkt konsultacyjny, gdzie mieszkańcy otrzymają niezbędne informacje oraz pomoc w zakresie wypełnienia wniosku.

Informacje udzielane będą również pod numerem tel. 605 640 910 w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek – 9:00 – 11:00,
wtorek – 13:00 – 15:00,
środa – 8:00 – 10:00,
czwartek – 13:00 – 15:00,
piątek – 8:00 – 10:00.

źródło: https://projekty.nowe.polkowice.eu/projekty/piece/