Trwają prace przy budowie zdroju ulicznego

Zdrój powstanie w miejscu dawnej Fontanny Fritza Reutera na Starym Mieście
DGL News

Konserwator zabytków wydał zgodę na rozpoczęcie robot budowlanych. W miejscu dawnej fontanny Reutera powstanie zdrój uliczny. Zadanie zostało zgłoszone
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Teren odbudowy zdroju, tak jak jego bezpośrednie sąsiedztwo, będzie odtworzony
w sposób, jak miało to miejsce przed II wojną światową. Na terenie oprócz zdroju znajdzie się także studnia i zbudowane zostanie odwodnienie. Na planowanym zdroju na razie nie będzie figur, które pierwotnie stały na fontannie, ponieważ koszt ich odtworzenia przekraczał regulaminową kwotę przeznaczoną na projekt obywatelski.

Pomnik Reuter 3

Na jakim etapie są prace budowlane?

Koszt tego zadania to blisko 129 tysięcy złotych.

zdjęcia: K. Brzezińska, W. Maciuszczak