Zrób przelew zamiast płacić w kasie

Podatki i opłaty urzędowe lepiej zrobić przez Internet!
2020.03.12.kolejka-Biuro-obsługi-mieszkańca-urząd-miejski-Głogówfot. D.Jęczmionka

W związku z wystąpieniem koronawirusa w Polsce Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o ograniczenie wychodzenia z domu i powstrzymanie się od kontaktów z innymi ludźmi. Rada Ministrów podejmuje kolejne decyzje mające na celu nierozprzestrzenianie się wirusa.

Dlatego Urząd Miejski w Głogowie apeluje do mieszkańców, aby wszystkie sprawy urzędowe, które nie wymagają osobistej wizyty załatwiać zdalnie. Nie używasz Internetu na co dzień? Poproś o pomoc. Możesz pomóc w korzystaniu z Internetu osobie starszej? Pomagajmy sobie nawzajem.

Zamiast dokonywać wpłat w kasie zrób przelew!

Rachunek dochodów Urzędu Miejskiego

60 2030 0045 1110 0000 0192 9810

wpłaty z tytułu:

  • podatek od nieruchomości – osoby prawne
  • podatek od środków transportowych
  • podatek rolny
  • podatek leśny
  • opłata od posiadania psów
  • opłata skarbowa
  • opłata targowa
  • opłata za pełnomocnictwo
  • opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
  • opłaty inne (np. administracyjna, adiacencka, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego,  z tytułu renty planistycznej, z tytułu dzierżawy gruntów, z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, pozostałe opłaty)

Rachunek – Strefy Płatnego Parkowania

73 2030 0045 1110 0000 0192 9770

Rachunek depozytowy

65 2030 0045 1110 0000 0192 9720

(wpłaty za informacje udostępniane ze zbioru danych osobowych – pesel; wpłaty wadium)

Rachunek bieżący budżetu

31 2030 0045 1110 0000 0192 1990

W przypadku przelewów dokonywanych z zagranicy należy podać:

1)    Gmina Miejska Głogów ul. Rynek 10, 67-200 Głogów
2)    Nazwę Banku:   Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
3)    Adres Banku:   ul. Kasprzaka 10/16,   01-211 Warszawa
4)    SWIFT :  GOPZPLPWXXX ( od dnia 1 października 2016 r. obowiązywać będzie nowy adres SWIFT: PPABPLPKXXX ).
5)    numer rachunku bankowego IBAN – wpisujemy bez spacji i poprzedzamy skrótem PL  (np. PL60203000451110000001929810)

Terenowe Biuro Paszportowe:
Głogów, Rynek 10tel. 76 7265 550, 76 7265 440

Nr konta, opłata paszportowa:
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000
DUW we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Tytułem: opłata paszportowa, imię nazwisko osoby ubiegającej się o paszport t+ kwota.