Grupa wsparcia w MOPS-ie

„Pomyśl o sobie” – to grupa wsparcia dla opiekunów osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
DGL News

W okresie od 30 stycznia do 27 listopada 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie prowadzone były spotkania Grupy wsparcia dla opiekunów osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ,,Pomyśl o sobie”.

Celem spotkań grupy było wspieranie w przezwyciężeniu trudności osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a także rozwój świadomości własnych potrzeb, zmniejszenie poczucia osamotnienia i bezradności oraz wzbogacenie wiedzy w tematyce związanej z długotrwała opieką.

Organizatorem spotkań był Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych. Osobą prowadzącą spotkania grupy była Aurelia Plichta – pedagog.

Źródło: MOPS w Głogowie.