O zdrowiu mieszkańców Głogowa

Wypełnij ankietę i wskaż kierunek dalszych działań prozdrowotnych w Głogowie.

Anonimowa ankieta została podzielona na pięć części (metryczka, stan zdrowia, styl życia, środowisko pracy, dostęp do świadczeń medycznych), zawiera 32 pytania zamknięte oraz jedno otwarte.

Głogowianie najpierw oceniają swój stan zdrowia – wymieniają dolegliwości, kłopoty
i trudności zdrowotne z jakimi się zmagają oraz jakie czynniki na to wpływają.

Następnie padają pytania dotyczące stylu życia, dostępności do publicznej infrastruktury oraz jakiego zaplecza sportowo-rekreacyjnego brakuje w naszym mieście.

Ważne jest również środowisko pracy – na jakie niebezpieczne czynniki jesteśmy tam narażeni.

W ankiecie mieszkańcy Głogowa mają możliwość wyrazić swoją opinię na temat służby zdrowia oraz oferowanych usług medycznych. Czy są z niej zadowoleni, co jest najważniejsze podczas korzystania z takich usług i czy działania podejmowane przez samorząd miasta Głogowa są wystarczające.

Twoja opinia jest ważna!

Wypełnij ankietę w formie elektronicznej lub w wersji papierowej, dostępnej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Ratuszu oraz w Galerii Glogovia.