Z przedszkolakami i uczniami szkół o wodzie

PWiK rozpoczyna piąty sezon edukacyjny dla najmłodszych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie zachęca przedszkola, szkoły podstawowe i średnie do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych. Od połowy 2015 roku w warsztatach wzięło udział ponad 4,7 tysięcy przedszkolaków i niemal 1,6 tysięcy uczniów.

Z przedszkolakami rozmawia się o tym, skąd bierze się woda w kranie, jak wydobywa się ją z ziemi, co robią małże w PWiK i dlaczego woda jest tak ważna.

Zajęcia dla najmłodszych przeprowadzane są na miejscu w przedszkolach. W trakcie takich warsztatów wykonywane są ćwiczenia praktyczne związane z filtracją wody, do których angażowane są przedszkolaki. Doświadczenia poprzedzane są krótką animacją obrazkową. W razie konieczności PWiK ma możliwość korzystania z własnego rzutnika i komputera.

Udzieleniem szczegółowych informacji na temat zajęć w przedszkolach, przyjmowaniem zgłoszeń zainteresowanych placówek oraz ustalaniem dogodnego terminu zajmuje się Agnieszka Grębska tel. 76 834 21 31 wew. 72.

Zajęcia dla uczniów podstawówek i szkół średnich odbywają się w Stacji Uzdatniania Wody PWiK w Serbach. Rozpoczyna je wycieczka po obiektach, gdzie pokrótce prezentowane są procesy poboru wody, jej uzdatniania i dystrybucji do odbiorców. Kolejna część zajęć odbywa się w doskonale wyposażonej sali edukacyjnej, dostosowanej do wieku uczestników zajęć. Uczniowie w trakcie warsztatów mają możliwość przeprowadzania filtracji próbek wody surowej i uzdatnionej oraz oznaczenia wybranych parametrów w wodzie surowej i uzdatnionej.

W celu ustalenia daty zajęć nauczyciele klas IV – VIII oraz szkół średnich proszeni są o kontakt z kierownikiem stacji Grzegorzem Hoffą tel. 76 833 12 20.

Źródło: PWiK Głogów